¬ TEKNİK VERİLER
» TEKNİK VERİLER
ÖZELLİKLER
BİRİM
TEST
ASTM
SAF
T-100
CAM ELYAFLI
KARBONLU
BRONZLU
B60
C-15
C-25
K-25
K-35
  Özgül Ağırlık,23ºC
gr/cm³
D792
2.1-2.2
2.2-2.3
2.2-2.4
2.11-2.15
2.13-2.15
3.7-3.8
  Çekme Dayanımı (Kopmada) 23ºC
kg/cm²
D638
140-330
175-220
150-190
110-150
110-150
140-180
  Kopma Uzaması 23ºC
%
D638
200-400
280-300
250-270
70-100
55-90
110-140
  Basma Dayanımı (%1 Deformasyon)
  23ºC
kg/cm²
D695
45-50
60-65
65-70
85-110
95-120
105-110
  Yük Altında deformasyon
 (140kg/cm2,23ºC) Toplam
Deformasyon      
%
D621
14-16.8
11-15
9.5-13.5
2.9-4.8
2.3-4.3
3.7-4.8
  Kalıcı Deformasyon    
7.5-8.5
6-8
4-8
0.4-2.1
0.3-1.8
1.5-2.0
  Yük altında toplam deformasyon
150ºC,24 saat
%
   
2.8 -3.0
2.6-2.8
1.8-2.0
1.3-1.5
1.1-1.3
  10kg/cm² yük altında
%
   
15.0-16.0
18-19
8-9
5-6
9-10
  50kg/cm² yük altında
%
             
  Eğilme Modülü,23ºC
kg/cm²
D790
3500-
6300
10000-
20000
13000-
16000
10000-
12000
11000-
13000
13000-
14000
  Darbe Dayanımı IZOD
cm.kg
cm
D256
15.5-16.5
14-15.5
12-15
8.5-9.0
-
10-11
  Sertlik(15sn.için)
ShoreD
D2240
50-60
54-56
57-60
60-65
63-66
65-70
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
BİRİM
TEST
ASTM
           
  Sürtünme Katsayısı                
  Statik    
.04
0.05
0.07
0.11
0.13
0.07
  Dinamik    
.06
0.06
0.09
0.12
0.16
0.13
  Politef/Çelik (yağlı) Din    
.07-.011
         
  Politef/Çelik (kuru) Din    
.02-.06
         
  PV Limitleri                
  3m/dak da
kg-cm
cm²-dak.
 
23-25
210-215
215-220
220-300
220-230
300-320
  30m/dak da
kg-cm
cm²-dak
 
37-40
250-270
270-300
250-400
250-450
390-400
  300m/dak da
kg-cm
cm²-dak
 
52-56
310-320
330-340
300-450
300-500
450-550
  Aşınma Faktörü K,X10E-8
cm³.dak
kg.m.sa
 
17000
20000
16-19
12-25
14-16
10-15
6.8-7
TERMAL ÖZELLİKLER
BİRİM
TEST
ASTM
           
  Özgül Isı
kcal
/kg.ºC
 
.23-.25
-
-
-
-
-
  Isı_iletkenliği_X10E-4 30ºC
cal
cm.sn.ºC
 
5.5-6.0
8-9
10-11
15-17
19-21
17-20
  Genleşme Katsayısı X10E-5
ºC-1
             
  25ºC-100ºC    
12.5-16
12-14.5
7-11.5
9.5-10
7.5-8
7.5-9
  25ºC-200ºC  
D696
15-19
9-16
7.5-14
11-12
9-11
10-11.5
  25ºC-300ºC    
21.5-25
         
  Çalışma Sıcaklığı                
  Minimum
ºC
 
-260
-260
-260
-260
-260
-260
  Maksimum
ºC
 
+270
+270
+270
+270
+270
+270
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
BİRİM
TEST
ASTM
           
  Dielektriksel Dayanım, 01mm, kısa süreli
KV/mm
D149
40-80
16-19
13-16
-
-
-
  Dielektrik Sabiti,50Hz-10E7Hz  
D150
2.0-2.1
2.3-2.5
2.5-2.8
-
-
-
  Hacimsel Direnç,23ºC
ohm-cm
D257
>10^18
>10^13
>10^13
>10^3
>10^2
>10^7
  Yüzeysel Direnç 23ºC,%50 bağıl nem
ohm
D257
>10^16
>10^15
>10^15
>10^7
>10^4
>10^9
  Dieletriksel kayıp faktörü                
  50Hz(23ºC)  
D150
.00005
0.00075
0.007
     
10^3Hz(23ºC)    
.00001
0.00065
0.00107
     
10^4Hz(23ºC)    
.00001
0.00063
0.00097
     
10^5-10^7Hz(23ºC)    
.00001
 
.0003
     
10^3-10^5Hz(-50-+200ºC)    
<0.00001
 
<0.0003
     
50-10^7Hz(-100-+250ºC)    
<0.00001