¬ STANDARTLAR
» STANDARTLAR

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

KOMPOZİSYON %

Pb:99.9

ÖZGÜL AĞIRLIĞI (Kg/dm³)

11,35

ERGİME SICAKLIĞI (˚C)

326

ISI İLETKENLİĞİ 25˚C TAVLANMIŞ  (Kcal/Sa/Cm/˚C)

29.2

GENLEŞME KATSAYISI (20-200 ˚C)(˚C) X 10-6

29,5

ISINMA ISISI (20 ˚C),(Kcal/Kg/˚C)

0.031

MEKANİK ÖZELLİKLERİ

GERİLMEDE ELASTİK MODÜL (Kg/cm²)x10³

140

ÇEKME DAYANIKLILIĞI 24˚C  (Kg/cm²)

170

AKMA DAYANIKLILIĞI 24˚C (Kg/cm²)

115

UZAMA  (5.cm.de)%

57

DAYANIKLILIK SINIRI (10
 HZ) (Kg/cm²)

50

KAYMA DAYANIKLILIĞI (YILDA %0,1) (Kg/cm²)

21

İŞLENME ÖZELLİKLERİ

DÖKÜM SICAKLIĞI (˚C)

420-455

KOROZYON ÖZELLİKLERİ

Atmosferde, tatlı ve tuzlu suya karşı dayanıklı, sülfürik, sülfüroz, fosforik ve kromik asitlere dayanıklıdır. asetik fotmik ve nitrik asitlerden etkilenir.

BULUNUŞ ŞEKİLLERİ

Külçe, çubuk, boru, bilya, levha.

KULLANILDIĞI YERLER

Kimyasal aygıtlar, akümülatörler, kablo zırhları, mermi çekirdekleri, alaşım yapımında, kaplama, ısıl işlem için sıvı banyosu, kalafatlama.