¬ TEKNİK VERİLER
» TEKNİK VERİLER
Fenol Bez Fiber Levha Teknik Özellikler Tablosu
ÖZELLİKLER
KALİTE A
KALİTE B
   Özgül ağırlık    1.30 - 1.42    1.30 - 1.42
   Sıcaklık dayanıklılığı    en az 125 decere    en az 125 decere
   Bükülme dayanıklılığı    en az 1100 kgf/cm2    en az 720 kgf/cm2
   Gerilme dayanıklılığı    en az 700 kgf/cm2    en az 550 kgf/cm2
   Yapışma dayanıklılığı    en az 550 kgf/cm2    en az 450 kgf/cm2
   Darbe dayanıklılığı    en az 25 kgf cm/cm2    en az 17 kgf.cm./cm2
   Kırılma dayanıklılığı
   ( 90 derece Transformatör yağında)
   en az 2.0 - 4.0 kV/mm    en az 1,2 kV/mm

 

Fenol Bez Fiber Çubuk Teknik Özellikler Tablosu
ÖZELLİKLER
KALİTE A
   Özgül ağırlık    1.25
   Su Emiş    en çok %1
   Bükülme dayanıklılığı    en az 1200 kgf/cm2
   Gerilme dayanıklılığı    en az 800 kgf/cm2
   İzolasyon dayanıklılığı    en az 1,0 x 100000000 ohm
   Kırılma dayanıklılığı
   ( 20 derece Transformatör yağında)
   en az 10,0 kV /mm